σχολική εορτή για την εορταστική εκδήλωση τις 25 Μαρτίου

Στις 24/3/2017 πραγματοποιήθηκε σχολική εορτή για την εορταστική εκδήλωση τις 25 Μαρτίου.