ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ!

Σήμερα, η μουσική συνδυάστηκε με χορό! Οι μαθητές μας με τον μουσικό του σχολείου συνόδευσαν το παραδοσιακό τραγούδι με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών στην όμορφη αυλή μας!