“ΣΩΜΑ & ΝΕΡΟ” ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Για ακόμη μια χρονιά το σχολείο μας  υλοποίησε το πρόγραμμα “ΣΩΜΑ & ΝΕΡΟ” στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου, προκειμένου οι μαθητές μας να ασκηθούν στην κολύμβηση και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.

Για πολλούς μαθητές το πρόγραμμα έχει αποτελέσει τη μόνη ευκαιρία για επαφή με τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού και της κολύμβησης, καθώς μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους ερεθίσματα.Μέσω του προγράμματος:

-Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι και να λειτουργούν βάση προγράμματος.

-Βελτιώνουν τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και ασκούνται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής.

-Έρχονται σε επαφή με το νερό, μαθαίνουν να κολυμπούν και να είναι ασφαλείς στο νερό.

-Μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και να συνεργάζονται.

-Βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και δοκιμάζουν νέους τρόπους εκγύμνασης.