ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Salοon».

Στις 15/12/2015 πραγματοποιήθηκε σχολική εκδρομή με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα στην αγροτουριστική επιχείρηση «Salοon».