ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μαθαίνουμε να επικεντρωνόμαστε στα συναισθήματά μας και να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε μέσω του γραπτού λόγου.