στα πλαίσια του προγράμματος της ιατρικής φροντίδας των μαθητών

Στις 1/3/2016 στα πλαίσια του προγράμματος της ιατρικής φροντίδας των μαθητών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη οδοντιάτρου στο σχολικό χώρο, με σκοπό την εξέτασή τους