στα πλαίσια του προγράμματος «Γνωρίζω τη πόλη μου» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Συνεταιρισμό Γυναικών Ευρυτανίας

Στις 2/2/2016 στα πλαίσια του προγράμματος «Γνωρίζω τη πόλη μου»,  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Συνεταιρισμό Γυναικών Ευρυτανίας με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές  τη διαδικασία παρασκευής παραδοσιακών τοπικών προϊόντων