ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPER MARKET

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ συμμετέχουν για άλλη μια χρονιά σε πρόγραμμα super market, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα οφέλη της διαδικασίας είναι πολλά, καθώς οι μαθητές εξοικειώνονται με τα χρήματα, αναπτύσσουν την υπευθυνότητά τους, κάνουν διαχείριση του χρόνου τους, γνωρίζουν τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της κοινότητάς τους και μαθαίνουν να λειτουργούν ανεξάρτητα.

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του εργαστηρίου μαγειρικής του σχολείου μας.