ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ανάπτυξη συναισθημάτων & κοινωνικών δεξιοτήτων )

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζουν προβλήματα κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων τους . το εν λόγω πρόγραμμα στόχο έχει να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο των συναισθημάτων .

Συνδυάζει την ανάγνωση και εννοιολογική κατανόηση ιστοριών – που η καθεμιά αναφέρεται και σ’ ένα διαφορετικό συναίσθημα – δραστηριότητες  με αφορμή την υπόθεση , τους ήρωες και το πλαίσιο της κάθε συναισθηματικής κατάστασης και συχνά κλείνει με δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων .

Οι προσδοκίες από το πρόγραμμα της συναισθηματικής αγωγής αφορούν στη συνειδητοποίηση  των αναγκών και δυσκολιών διαχείρισης του συναισθήματος , στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στην εξοικείωση με την τέχνη να « ακούν » και να « εκφράζουν » σκέψεις και συναισθήματα στο ( σχολικό ) ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ζωής .