ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Για άλλη μια χρονιά το σχολείο μας υποστηρίζει τους μαθητές μου με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτής της μορφής η προεπαγγελματική κατάρτιση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον δήμο Καρπενησίου στην κουζίνα της μαθητικής εστίας αυτήν τη χρονιά για μία από τις μαθήτριές μας, η οποία διανύει το τελευταίο έτος φοίτησής της στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καρπενησίου.

Το σχολείο μας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον διευθυντή και στο προσωπικό της μαθητικής εστίας για τη διαρκή υποστήριξή τους στο σχολείο μας, με την υποδοχή των μαθητών στο χώρο τους για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης.