ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές μας μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να διαχωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, με τη βοήθεια οπτικοποιημένου υλικού.