Μαθηματικά

Μαθαίνουμε την αξία των χρημάτων και πώς να τα διαχειριζόμαστε.