Μαζί Μπορούμε!

Έχοντας χωριστεί σε ομαδούλες, μιλήσαμε για την συνεργασία και το τι είναι οι φιλοφρονήσεις και οι επιβραβεύσεις προς τους φίλους και συγγενείς μας.  Τα παιδιά μας, μέσα στο συλλογικό τους πνεύμα, αποτύπωσαν την δραστηριότητα αυτή με ένα όμορφο κολλάζ, αναγνωρίζοντας ο ένας τα καλά του άλλου καθώς και τα δυνατά τους σημεία.