ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σώμα και Νερό»

Στις 12/1/12016 στα πλαίσια του προγράμματος «Σώμα και Νερό» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών στο κολυμβητήριο, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών αρχικά με το χώρο του κολυμβητηρίου και έπειτα με την κολύμβηση, ώστε να αποκομίσουν όλα εκείνα τα ευεργετικά στοιχεία που προέρχονται από τη θεραπευτική αυτή μέθοδο.