ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Καθημερινά το πρόγραμμα του σχολείου μας έχει τα μαθήματα του , δράσεις και ευχάριστες ώρες μέσα στην λειτουργία του σχολείου .