Καθαρίζουμε την αυλή μας

Πριν ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τα μαθήματά μας πρώτο μας μέλημα είναι να περιποιηθούμε τους χώρους του σχολείου μας, ώστε να απολαμβάνουμε την κάθε μας ημέρα!