Η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Στις 17/11/2015 πραγματοποιήθηκε συνεργασία/κοινή εορτή των μαθητών μας   με το 3ο   Δημοτικό σχολείο για την εορταστική εκδήλωση της 17 Νοέμβρη.