Ε.Ε.Ε.ΕΚ….ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11!!

Υποδεχόμαστε τον πρώτο μήνα της άνοιξης τραγουδώντας μαρτιάτικα κάλαντα!

Ακόμη κάνουμε μικρή αναδρομή σε όλους τους μήνες του έτους και εξηγούμε την προέλευση της ονομασίας τους!

Ακούστε την εκπομπή μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://europeanschoolradio.eu/archives/production/4050