ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ FIRST RESPONDER

Το προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου συμμετείχε στο σεμινάριο εκπαίδευσης Πρώτων Ανταποκρινόμενων σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις iSAVElives FIRST RESPONDER EDUCATION, που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος KIDS SAVE LIVES!