επίσκεψη των μαθητών σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής

Στις 9/3/2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής, με σκοπό οι μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους γλυκίσματα.