επίσκεψη σε δάσος της περιοχή για συλλογήχώματος για το θερμοκήπιο

Στις   30/9/2016πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε δάσος της περιοχή για συλλογήχώματος για το θερμοκήπιο .