ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

Την σημερινή ημέρα μαζί με τους μαθητές μας, πήγαμε έναν περίπατο μέσα στο δάσος του Παλαιού Μικρού Χωριού. Σε συνεργασία με το ΚΠΕ, συζητήσαμε διάφορα για την χλωρίδα και την πανίδα όπου συναντήσαμε εκεί,κάναμε κάποια βιωματικά παιχνίδια και είπαμε ορισμένες εκπαιδευτικές παραβολές. Πριν ολοκληρώσουμε την βόλτα μας, αναπαραστήσαμε το πως θα κάναμε ενέδρα όντας κρυμμένοι μέσα στο δάσος περιμένοντας για τα ζώα, μαζέψαμε φύλλα και βελανίδια και πήραμε το γεύμα μας σε ένα ωραίο ξέφωτο.