εκπαιδευτική εκδρομή στη περιοχή του Κεφαλόβρυσου με τη συμβολή και τη καθοδήγηση του ΚΠΕ Ευρυτανίας

Στις 30/3/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στη περιοχή του Κεφαλόβρυσου, με τη συμβολή και τη καθοδήγηση του ΚΠΕ Ευρυτανίας.