εκδρομή των μαθητών στη τοποθεσία του Μεγάλου χωριού – πεζοπορία – επίσκεψη σε καφέ του χωριού – επίσκεψη στο ιχθυοτροφείο και ψάρεμα πέστροφας

Στις 3/2/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική/ψυχαγωγική εκδρομή των μαθητών στη τοποθεσία του Μεγάλου χωριού, συμπεριλαμβανομένων πεζοπορία, επίσκεψη σε καφέ του χωριού, επίσκεψη στο ιχθυοτροφείο και ψάρεμα πέστροφας από τα παιδιά, την οποία έπειτα έφαγαν σε παραδοσιακή ταβέρνα στο Γαύρο.