εκδρομή των μαθητών στη τοποθεσία του Μεγάλου χωριού – πεζοπορία – επίσκεψη στο Λογογραφικό Μουσείο του χωριού

Στις   20/10/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική/ψυχαγωγική εκδρομή των μαθητών στη τοποθεσία του Μεγάλου χωριού, συμπεριλαμβανομένων πεζοπορία, επίσκεψη σε καφέ του χωριού, επίσκεψη στο Λογογραφικό Μουσείο του χωριού .