ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ SELF TEST

Από αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησε η συστηματική διενέργεια των προληπτικών ελέγχων στο πλαίσιο της πανδημίας με τη μέθοδο του self test. Όπως προβλέπεται, δύο φορές την εβδομάδα οι μαθητές και το προσωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου θα ελέγχονται, προκειμένου να διατηρήσουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων.