ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ

Σήμερα, οι μαθητές μας, μαζί με το Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο, επισκέφθηκαν το ταχυδρομείο της πόλης όπου έστειλαν τα γράμματα τους στον παγωμένο βόρειο πόλο, στον αγαπητό Άγιο Βασίλη! Αφού, μας μίλησαν σχετικά με την ιστορία του ταχυδρομείου και των γραμματοσήμων, μας ενημέρωσαν πως λαμβάνουμε και στέλνουμε ένα γράμμα ή δέμα και τέλος μας έδειξαν τους χώρους και πως δουλεύει αντίστοιχα εκεί ο κάθε υπάλληλος.