ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ “ΟΧΙ”

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτέλεσε τη θεματική αυτών των ημερών, οπότε και οι καθηγητές μας προσάρμοσαν το μάθημα της ημέρας στο πλαίσιο αυτής της θεματικής.

Αφού, λοιπόν, γράψαμε μικρές εκθέσεις και ζωγραφίσαμε για την ημέρα, στολίσαμε τους χώρους του σχολείου μας και παρουσιάσαμε τη γιορτή μας. Τέλος, με τον σημαιοφόρο του σχολείου μας, συμμετείχαμε στην κατάθεση στεφάνων μαζί με όλα τα σχολεία της περιοχής.