ΑΣΚΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτόνομης διαβίωσης οι μαθητές μας ασκούνται στην εκμάθηση διαφόρων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αυτοεξυπηρέτησή τους και την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.