Λίγα λόγια

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου συστεγάζεται σε ένα συγκρότημα σχολείων που απαρτίζεται από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Το περιβάλλον που συνθέτουν τα παραπάνω σχολεία είναι ιδανικό για όλους τους μαθητές που φοιτούν σε αυτά, καθώς ενισχύεται η κοινωνικοποίηση, η συνεργασία, η αποδοχή στη διαφορετικότητα και η εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται  στο σχολείο καθ’ όλη την εβδομάδα  αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό ΠΕ30, ψυχολόγο ΠΕ23, φιλόλογο ΠΕ2ΕΑΕ, υπεύθυνο εργαστηρίου κηπουρικής ΠΕ88.02, υπεύθυνο εργαστηρίου μαγειρικής ΠΕ88.04, γυμναστή ΠΕ11, καθώς και ένα εργαζόμενο ως ΕΒΠ. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου ολοκληρώνεται από εκπαιδευτικούς: πληροφορικής ΠΕ86, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, μαθηματικών ΠΕ03 και μουσικής ΠΕ79 που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό τους ωράριο στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου, ενώ ανήκουν σε άλλα σχολεία.

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου ανήκει στη σχολική κοινότητα του Ν. Ευρυτανίας από το 2007 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει 31 μαθητές, που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους.